2014 සැප්තැම්බර් 01 වන දින ඔබගේ කල දසාව

රැකියාව සුපුරුදු පරිදි කරගෙන යාමට හැකිවන බව පෙනීයයි. ඉදිරිපත්වන කටයුතුවලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන අතර, ආර්ථිකයේද වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන අද දින අධ්‍යාපන කටයුතුවලට යහපත්ය. දේශපාලනඥයන්ගේ ඇසුරත්, අනුග්‍රහයත් ඉතා ඉහළින් ලැබෙන දවසකි. ගෘහ ජීවිතය ප්‍රීතිමත්ය.

උසස් තනතුරු බලා‍පොරොත්තු වූවන්ගේ පැතුම් ඉටුවිය හැකි අද දින රැකියා කටයුතුවල සාර්ථකත්වයක් දක්නට ලැබෙන අතර, ව්‍යාපාරිකයන්ට එතරම් ශුභදායී නොවන බව පෙන්නුම් කරයි. තැන්පත් ධනය වර්ධනයන කරගත හැකි වුවද දේපළ සම්බන්ධ කටයුතුවලට අනපේක්ෂිත ලෙස මුදල් වැයවන දවසකි.

වෙහෙස මහන්සිවී කළ කටයුතුවල ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි අද දින විනෝද සවාරියකටද සහභාගීවීමට ඉඩ ලැබිය හැකි බව පෙනීයයි. රැකීරක්ෂා කටයුතුවලට යහපත්වන අතර, ගේදොර කටයුතු ක්‍රමවත්ව අවසන් කරගත හැක. සුළු ධන ලාභයකට වාසනාව උදාවිය හැකි දවසකි.

රැකියා හා ව්‍යාපාර කටයුතුවල සුළු පසුබෑමක් දක්නට ලැබෙන අද දින නඩුහබ හෝ චෝදනාවලට ඉඩ ඇති අතර සතුරු කරදරයක් නිසා සිතට අසහනයක් ගෙනදෙන බව පෙනීයයි. ආර්ථික අපහසුතා ඇතිවීමෙන් නිවසේ බොහෝ කටයුතු අතපසු වන බව පෙන්නුම් කරයි.

රැකීරක්ෂා හා ව්‍යාපාරික කටයුතුවල සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කරන අද දින තම නෑදෑ හිතවතුන් අතර කිට්ටු සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ ගන්නා අතර රැකියා ස්ථාන මාරුවක් ලැබිමට බොහෝසෙයින් ඉඩඇති දවසකි. ගෘහ ජීවිතය වාසනාවන්තය.

තම රැකියා කටයුතු සඳහා බොහෝ වෙහෙස මහන්සිවීමට සිදුවිය හැකි අද දින තම අය - වැය පියවා ගැනීමට අ‍පොහොසත් වන අතර හිතවත්ව සිට සහයෝගය දැක්වූ අය අමනාපවීමට හෝ ඔබේ ඇසුරෙන් ඈත්වීමට ඉඩ ඇති දවසකි. ගෘහ ජීවිතයේ පීඩාකාරී බවක් පෙන්නුම් කරයි.

ආර්ථිකය යහපත් වුවද වැය පස හීනවන බව පෙනීයයි. ව්‍යාපාර කටයුතුවලින් වාසි ලබාගත හැක. රැකීරක්ෂා දියුණුව පෙන්නුම් කරන අතර, තමා ළඟ ඇති මුදල් නොදැනුවත්ව අනවශ්‍ය කරණු සඳහා වැයවෙයි. හිතමිතුරන් සමග ආරවුල් ගෙන දෙයි.

දෛනික කටයුතු නිසියාකාර ලෙස අවසන් කර ගත නොහැකි වන අතර රැකියා කටයුතු සඳහා බොහෝ වෙහෙස මහන්සිවීමට සිදුවෙයි. ව්‍යාපාර කටයුතුවලින් වාසි ලැබේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවලට යහපත්ය. ගෘහ ජීවිතයේ පසුබෑමක් ඇත.

ඔබ වෙනදාට වඩා උද්යෝගයෙන් වැඩකටයුතු කරයි. රැකීරක්ෂා, ව්‍යාපාර කටයුතුවල උසස් දියුණුවක් ඇතිවෙයි. ආර්ථිකය යහපත්වන අතර පිනට දහමට සිත යොමුවෙයි. ගෘහ ජීවිතයේ නව වෙනසකට හේතුවන අද දින ගෘහ ජීවිතය වාසනාවන්තය.

රැකියාවල නියුතු අයට සුබඵල ගෙන දෙයි. ව්‍යාපාරික කටයුතුවල පරිහානියක් ඇත. අද දින බලා‍පොරොත්තු රහිත මාර්ගයකින් ධන ලාභ ලැබෙයි. ඉගෙනීමේ යෙදීසිටින සිසු සිසුවියන්ට සුභදායී ප්‍රතිඵල හිමිවෙයි. යුගදිවිය ප්‍රීතිමත්ය.

කෝපකාරී ස්වභාවයක් ඉස්මතු වෙයි. ඉවසීමෙන් තොරව කටයුතු කරගෙනයාම නිසා අවුල් සහගත තත්ත්වයක් ඇති විය හැකිය. රැකියාව සම්බන්ධ යහපත් තත්ත්වයක් දක්නට ලැබෙයි. ව්‍යාපාර කටයුතුවල පසුබෑමක් පෙන්නුම් කරයි. ගෘහ ජීවිතය පීඩාකාරීය.

රැකියාවේ වෙනසක් පිළිබඳ පුවතක් අසන්න ලැබෙන අද දින ඔබ සමග අමනාපයෙන් සිටි අයකු යළි මිතුරු වෙයි. සතුරු කරදර දුරුවිය හැකි අතර සුළු ධන ලාභයකට හිමිකම් ඇති දවසකි. ගෘහ ජීවිතය ප්‍රීතිමත්ය.