2014 ජූලි 30 වන දින ඔබගේ කල දසාව

අද දවසේ රැකියා කටයුතු තරමක් කාර්යබහුලයි. දවසේ ලැබීම් අතින් ඉතා යහපත්. රුධිරය ආශ්‍රිතව ඇතිවන අසනීප වලින් ප්‍රවේසම් වන්න. අවිවාහක අයට මංගල යෝග උදාකරයි. යුගදිවිය සතුටින් ගතකල හැකි දිනයකි. ආර්ථිකයේ සුවිශේෂී වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ. විවාහ ජීවිතයේ වාසනාව වැඩි කාලයකි.

රැකියා කටයුතු වලට ඉතා යහපත් දිනයක්. නව අදායම් මාර්ග උදා වියහැක. අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත දරුවන්ට යහපත්. හිතවතුන් අතර ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙකු වියහැක. අවිවාහක අයට මංගල යෝග උදාකරයි. යුගදිවිය සතුටින් ගතකල හැකි දිනයකි. ආර්ථිකයේ සුවිශේෂී වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ. විදෙස් ගමන් අපේක්ෂා කරන්නන්ට එම අපේක්ෂාවන් මුදුන් පත් කරගත හැකි දිනයකි.

මෙතෙක් කලක් පමාවෙමින් පැවති රැකියා උසස්වීම් ලැබෙනු ඇත. වෙළඳ කටයුතු වලින් වාසි අත්වන දිනයක්. මව් පාර්ශවයේ ඥාතියේකුට අපල ගෙන දිය හැක. නව නිවාස, ඉඩකඩම් මිලදීගැනීම් වලට සුභයි. නීතිමය ප්‍රශ්නයකට මැදිහත්විය හැක. ගෙදර දොර කටයුතු වලට යහපත්. සමගිය සාමය වර්ධනය වෙයි.

අධ්‍යාපනයේ යෙදී සිටින දරුවන්ට යහපත් ප්‍රතිපල උදාකරයි. තරග විභාග වලින් ජය අත්වෙයි. රැකියා ස්ථානයේ සුහදතාව වර්ධනය වෙයි. ආර්ථිකයේ බිඳ වැටීම් පෙන්නුම් කරයි. ව්‍යාපාර පාඩු ලබන තත්වයක් ඇති නිසා මුදල් යෙදීමෙදි ප්‍රවේසම් වියයුතුයි. අවිවාහක අයගේ පැතුම් ඉටුවී යුග ජීවිතය සතුටින් ගතවෙයි.

වෙළඳ ව්‍යාපාර වලින් වාසි අත් වෙන දවසක්. ගේදොර සාමය පවතී. රැකියා පරිසරය සුහදශීලී වෙයි. මුදල් පාලනය ප්‍රවේශම් වියයුතුයි. දරුවන් ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වෙයි. සමාජසේවා කටයුතු බහුල දිනක්. සමාජීය වශයෙන් පිළිගැනීම් හිමිවෙයි. විවාහ දිවිය සතුටින් ගත කරයි.

අමතර ආදායම් මාර්ග උදාවෙයි. තරුණ තරුණියන්ට මංගල යෝග උදාකරයි. රැකියා උසස්වීම් ලැබෙයි. මිල මුදල් ලාභ අත්වෙයි. යුගදිවිය සාර්ථක ලෙස ගතවෙයි. සුළු නොසන්සුන් තත්වයක් ඇති වෙයි. මෙතෙක් ප්‍රමාද වූ කටයුත්තක් බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයෙන් ඉටු වෙයි.

ආර්ථිකය යහපත්. අනපෙක්ෂිත මුදල් ලාභ අත්වෙයි. රැකියා උසස්වීම් ලැබෙයි. වෙළඳ වියාපාර වලින් ලාභ අත්වෙයි. සේවකයන්ගේ සහයෝගය වැඩිපුර ලැබෙයි. ආගමික කටයුතු සඳහා වෙහෙසෙයි. පව්ලේ ප්‍රීතිය වැඩි වෙයි. රුධිරය ආශ්‍රිතව ඇතිවන අසනීප වලින් ප්‍රවේසම් වන්න.

දවසේ ලැබීම් අතින් සාමාන්‍යයි. රැකියාවේ පසුබෑමක්. උත්සහයෙ තරමට ප්‍රතිපල නැත. ආර්ථිකය සුභ නොවෙයි. අධ්‍යාපන කටයුතු හොදින් සිදු වෙයි. මුදල් ගනුදෙනු ඉතා පරිස්සමින් කලයුතුයි. හිස ආශ්‍රිත අසනීප වලින් ප්‍රවේසම් වන්න. ගෘහ ජීවිතය ප්‍රීතිමත්.

අද දවසේ රැකියා කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවනවා. දවසේ ලැබීම් අතින් සාමාන්‍යයි. අවිවාහක අයට මංගල යෝග උදාකරයි. යුගදිවිය සතුටින් ගතකල හැකි දිනයකි. ආර්ථිකයේ සුවිශේෂී වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ. වෙළඳ ව්‍යාපාර වලින් ලාභ අත්වෙයි.

විදෙස් ගමන් සාර්ථක වෙයි. ජීවිතය යහපත් අතකට වෙනස් වෙන කාලයක්. වෙළඳ කටයුතු වලින් වාසි අත්වන දිනයක්. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වෙයි. අවිවාහක අයට මංගල යෝග උදාකරයි. ගෘහ ජීවිතය යහපත් තත්වයකට පත් වෙයි.

වෙළඳ වියාපාර වලින් ලාභ අත්වෙයි. ධන වාසනාව වැඩි දවසක්. අද දවසේ රැකියා කටයුතුවලදී අභියෝග වැඩි දවසක්. සෙම් කෝපයෙන් ඇතිවන අසනීප වලින් ප්‍රවේසම් වන්න. අවිවාහක අයගේ පැතුම් ඉටුවී යුග ජීවිතය සතුටින් ගතවෙයි. ආර්ථිකයේ සුවිශේෂී වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ.

අද දවසේ රැකියා කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවනවා. දවසේ ලැබීම් වලට තරමක් බාදා පවතිනවා. සමාජසේවා කටයුතු බහුල දිනක්. සමාජීය වශයෙන් පිළිගැනීම් හිමිවෙයි. විවාහ දිවිය සතුටින් ගත කරයි. විදෙස් ගමන් අපේක්ෂා කරන්නන්ට එම අපේක්ෂාවන් මුදුන් පත් කරගත හැකි දිනයකි.